Eesti Külade VIII Maapäev toimus 7.-9. augustini Tartumaal, Rannus.

Maapäeva peateema oli „Teotahtelised külad, jätkusuutlik maapiirkond“.

Maapäevast võttis osa 292 külaliigutajat üle Eesti, 101 külalist Eestist ja välismaalt. Maapäeva aitasid korraldada ligi 100 Tartumaa vabatahtlikku ja teine sadakond tartumaalast.

 

Maapäeva sisukate mõttetalgute tulemusel jõuti otsusteni, mille järgi Liikumise Kodukant võrgustik korraldab järgmisel paaril aastal oma tööd.

Jätkutegevustena arendatakse kogukondades vajalike teenuste kaardistamist, külaseltside poolt pakutavate teenuste aktiivsemat turundamist, külavanematele ja noortele suunatud koolitustegevust ning külarahva huvide kaitset riigitasandil. Uueks suunaks on pärimuskultuurialaste teadmiste laiendamiseks koostöö; teavitus- ja koolitustegevuse arendamine ning maal elamise positiivse kuvandi väljatöötamine.

 

Maapäeval pärjati "Aasta Küla 2009" tiitliga Viitina küla Võrumaalt ning Kiideva küla Läänemaalt. Järgmine Maapäev toimub 2011. aastal Läänemaal.

 

Pikemalt on Eesti Külade Maapäevast juttu Liikumise Kodukant veebilehel: www.kodukant.ee. Samas ka 11. augusti infoleht, mis kajastab Maapäeva nii sõnas kui pildis.

 

 

Vaata ka järvakate pilte

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020