Eesti Külade XI Maapäev Säreveres 7-9.08.2015

 

Eesti Külade XI Maapäev toimus 7.-9. augustini Järvamaal, Säreveres. Kuna seekordne maapäev toimus Järvamaal, siis oli ka Kodukant Järvamaa osaline ürituse korraldamises.

Maapäeva peateema oli „Kuulakem, külad kõnelevad!“.

Maapäeval osales kokku ligi 400 inimest, sealhulgas ka külalised välisriikidest.

 

Kolmel päeval said külade esindajad osaleda erinevatel aruteludel, mille põhifookuses olid järgmised teemad: tööhõive maal, õppiv küla, turvalisus, linna ja maakogukondade koostöö.

Üle Järvamaa erinevates kohtades peeti ideeretkede raames mõttetalguid, mille tulemused koondati kokku külakogukondade ühtseks sõnumiks ning edastati Eesti riigijuhtidele ja avalikkusele.

 

Eesti külakogukondade pöördumise olulisemad valupunktid:

Suurim julgeolekuoht ei tule piiri tagant – see tuleb meie endi inimeste seest. Eesti riigi võimukandjate tegude ja tegematajätmiste tulemusteks on kasvav õpitud abitus, käegalöömismeeleolud ja heitumine – ka maainimeste hulgas.

- Tervete piirkondade ääremaastumine;
- Heatasemelise hariduse kättesaadavuse vähenemine;
- Maaelu selgelt kallim hind linnaga samaväärse elutaseme saavutamiseks.
Tehakse ka konkreetsed ettepanekud:
- seadusandlus peab looma erisused, mis arvestavad tööhõive ja ettevõtluse arendamisel piirkondliku eripäraga nii toetus- kui maksupoliitika rakendamisel;
- tuleb väärtustada elustiili- ja väikeettevõtluse põhist elulaadi ning aidata kaasa selle põhjal loodavate ühistute, ka energiaühistute, tekkele ja toimimisele maapiirkondades;
- kohalike omavalitsuste iseseisvat tulubaasi tuleb suurendada moel, mis arvestab sellega, et Tallinna ja maapiirkondade vahel on selge erinevus;
- ei tohi enam vähendada professionaalsete korrakaitsjate, päästjate ja teenuste arvu ning kättesaadavust maapiirkondades;
- hea hariduse kättesaadavus ei tohi maapiirkondades enam väheneda.

Selgelt antakse teada, et külad ei looda probleemide lahendamisel ainult riigile vaid on endiselt valmis olema seejuures mõtlevaks ja tegutsevaks koostööpartneriks.

Kokkuvõtvalt tõdetakse, et "Meil tuleb oma tulevikku külades ise kujundada, sest tegemist vajavad asjad tuleb ära teha nii kui nii. Meie teod on need, mis kujundavad tuleviku - nii külades kui riigis tervikuna."

Ühiselt koostatud pöördumist Eesti riigijuhtide ja avalikkuse poole lõpetavad sõnad:
Külad on kõnelenud! Käes on tegude aeg!

 

Maapäeval pärjati "Aasta Küla 2015" tiitliga Leedri küla Lääne-Saare vallast Saaremaalt. Järgmine Maapäev toimub 2017. aastal Viljandimaal.

 

Rohkem infot Eesti Külade XI Maapäevast saab Eesti Külaliikumine Kodukant veebilehelt: www.kodukant.ee.

 

Vaata ka pilte pildigaleriist!

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020