Juhatuse koosolek 10.05.2017 Kirnas

Juhatuse_koosoleku_protokoll_10.05.2017.pdf
KKJ juhatuse koosolek 27.08.2013
Päevakord:
1. Külaseltside kokkusaamine Kaaruka külamajas
2. KKj strateegia koostamise ajakava ja tegevused
3. Jooksvad küsimused

Otsused:
*Kehtestada kokkutuleku osavõtutasuks 5 € inimese kohta, osalustasu maksmine Malle Rooba arvelduskontole.  Lisaks maksab Kodukant 1 euro iga väljaspoolt Kaaruka küla, Kodukandi kaudu kutsutud inimese koht.
* Septembris viiakse läbi 2 strateegiaseminari - Päinurmes ja Karinul.
* Kodukant Järvamaa esitab taotluse KOP sügisvooru peamiselt koolituste korraldamiseks.
* Juba 2013. a sügisel korraldatakse Järva maavanema ja Liikumise Kodukant esindajate osavõtul kohtumine Eesti külade XI maapäeva korraldamise asjus.

KKJ juhatuse koosolek 18.03.2013
Päevakord:
1. 2012. a majandusaasta tulemuste ja tegevusaruande tutvustamine
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine
3. Järvamaa küla esitamine Eestimaa aasta küla konkursile
4. Kogukonna pärli konkursile kandidaadi esitamine
5. KÜSKi projekti raamatupidajaga (R.Trummiga) käsunduslepingu sõlmimiseks juhatuse esindaja määramine
6. KÜSkilt rahastuse saanud projekti lõpliku variandi tutvustus
7. Projektijuht Merike Luukile projektikuluna isikliku sõiduauto hüvitise määramine
8. KOPi projekti ettevalmistus
9. Muud küsimused

Otsused:
* Tegevusaruanne vajab üldkoosolekule esitamiseks rohkem lahtikirjutamist
* Kutsuda üldkoosolek kokku 23. aprillil Paides, Lai 33, Keskraamatukogu 3. korruse saalis
* Esitada Eestimaa aasta küla konkursile Järvamaalt Viisu küla, küla esitamise tasu (35 €) tasub KKJ
* Määrata juhatuse esindajaks Riina Trummiga projekti elluviimiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks  Marta KondasKKJ juhatuse koosolek 02.10.2012
Päevakord:
1. Konverentsi "Ühtetulemine" Järvamaa delegatsiooni nimekirja koostamine
2. Aktiivse vabatahtliku valimine Liikumisele Kodukant tunnustamisele esitamiseks
3. Konkursside "Aasta küla 2012" ja "Aasta sädeinimene 2012" lahtikuulutamine
4. Infod

Otsused:
* 2012. a Aasta küla ja sädeinimese konkurss kuulutatakse avatuks 29. oktoobril
* kandidaatide esitamise tähtaeg kuni 12. novembrini
* Hindamiskomisjonis 3 KKj liiget - Riina Trumm, Merike Luuk ja Õnne Põllumets
* võitjad kuulutatakse välja 29. novembril toimuval Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil
* Järvamaa külaseltside Ii kokkutulek toimub 23.11.2012 Aravetel, korraga tähistatakse ka Kangrumäe seltsi 10. aastapäeva.KKJ juhatuse koosolek 13.06.2012

Päevakord:
1. Järvamaa külade päeva korraldamine
2. Lepingulised suhted Liikumisega kodukant
3. Koostöö JAKiga ja Järvamaa Kogukonnafondiga
4. Muud küsimused

Otsused:
* Küladepäeva korralduslikud otsused
* Vabariikliku Kodukandiga sõlmib külade andmebaasi koostamiseks lepingu Kodukant Järvamaa. Otsitakse töö teostaja.
* Aasta küla auhinnaks kinkida jätkuvalt lipumast - see on võitnud külale väärikas ja praktiline auhind.KKJ juhatuse koosolek 10.04.2012
Päevakord:
1. 2011. a tegevusaruande tutvustus
2. MTÜ rahaline seis, prognoos käesolevaks aastaks
3. Ettepanekud Järvamaa 13. külade päeva korraldaja suhtes
4. KKJ liikmemaks - kas oleks vaja suurust muuta?
5. KKJ üldkoosoleku kuupäev
6. Käimasolevad, lõppevad ja uued projektid
7. Infod

Otsused:
* Saata meeldetuletused liikmemaksu võlglastele
* Teha ettepanek Järvamaa 13. külade päeva korraldamiseks Roosna-Alliku vallale
* Teha ettepanek üldkoosolekule tõsta liikmemaksu. Uued liikmeksu suurused - üksikisikul 5 €, kuni 10 liikmega seltsil 10 €, üle 10 liikmega seltsil 15 €.
* Korraldada korraline üldkoosolek 24. aprillil 2012 kell 15 KKJ kontoris Mäos.

 

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020