Logo 25
Logo  25

 

Lipp
Lipp   Foto JOL

Külaliikumise 25 aastat Järvamaal

Külaliikumine Eestis tekkis Rootsi külaliikumise eeskujul ja toel. Esimesed maakonnorganisatsioonid tekkisid 1995. a. ja Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant asutati 09. oktoobril 1997 Otepääl.

Järvamaa Külade Ühenduse algatuse juures olid aktiivsed inimesed Merle Rips, Age-Li Liivak ja Ene Puulmann. 17. oktoobril 1996. a. toimunud organisatsiooni astujaliikmeid oli 10: Vladimir Lehter Väinjärvelt, Age-Li Liivak Albust, Voldemar Nellis Jänedalt, Mare Prank Sargverest, Ene Puulmann Aasuvälja külast Väätsalt, Rein Sander Karinult, Tiit Tikerber Lehtsest, Evi Treimann Sargverest, Raiko Toomel Viisust ja Malle Truu Pruuna külast. Juhatuse esinaiseks valiti Ene Puulmann, kes töötas maavalitsuse spetsialistina.

Juhatuse esimehed:

Ene Puulmann 1996-1998

Uudo Kalamann 1998-2000

Helvi Kerem 2003-2005

Riina Trumm 2005-2017

Eve Rõuk 2017-2020

Marta Kondas 2020- ….

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020