MTÜ Kodukant Järvamaa ja MTÜ EUREKA ühisprojekt 

„Järvamaa külaülikool“


Projekti periood 24 kuud:  september 2017 – august 2019

Projekti eesmärgiks on Järvamaa külaelanike teadlikkuse ja informeerituse suurendamine, kriitilistes ja ebaharilikes olukordades toimetuleku parendamine, koostöö ja suhtlemise soodustamine, osalejate võrgustamine, kohalike külakeskuste tegevuste mitmekesistamine.

 

Tegevused:

-          Erinevaid valdkondi käsitlevad koolituspäevad

- Eesti sisene õppe- ja ideereis
- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020