Kevadine õppereis Harjumaale

Vaata ka fotosid!

 

Järvamaa Kodukandi eestvedamisel ning SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetusel tutvusime maikuus Saue ja Saku valla külaliikumisega, selle eestvedajatega ning külastasime mitmeid kohaliku kogukonna initsiatiivil valminud objekte. Meie giidiks Harjumaal oli Liikumise Kodukant projektijuht Hele Mall Kink.

 

Päeva alustasime Vanamõisa seltsimaja külastamisega, kus maja perenaine Katrin Karuse rääkis meile maja sünni ja saamise loost. Vanamõisa külas elab 365 inimest. 2002. aastal alustati talgutega, kus korrastati 70ndatel ehitatud sovhoosi kontori ümbrus. Alguses oli 10 aktivisti, kes võtsid südameasjaks kogukonnale kooskäime koht luua. Kasutuna seisev vana sovhoosi kontor oli selleks just sobilik. 2003-2004 kirjutati Kodukandi abiga külale arengukava ja taotleti esimesed toetused, et korrastada hoone katus. Nüüdseks on renoveeritud juba terve maja. Külarahval on kasutada suur saal, saun, lastetuba ja köök. Majas korraldatakse kogukonna üritusi ja töötavad ringid. Majas on tööl kaks palgalist inimest, kelle töötasu maksab vald. Samuti katab vald maja ülalpidamiskulud. Kokku on maja  vallapoolne toetus aastas 500 000 krooni. Kuid vastutasuks peab MTÜ hoolitsema selle eest, et majas oleks pidevalt tegevusi. Seltsimajal on oma kindel koht kogukonna elus. Seda näitas inimeste suur kaasatus. Ringides on piisavalt inimesi ja kooskäimisõhtud on kohalike inimeste seas väga populaarsed. Seltsimajas tegutsevad noortekeskus, flamencogrupp, pesamunade loovring, laste laulu- ja tantsuring, seltskonnatantsuring, memme-taadi klubi, saunaklubi, noortebänd „Etora“, naisteklubi, Vanamõisa segakoor, LIONS Laagri klubi ja Laagri LEO klubi.  Kohalik LIONS klubi on maja valmimist ka toetanud. Tähtis on maja enda võime teenida ürituste korraldamise ja ruumide rentimisega tulu, sest valla poolt pakutavast toest täielikult ei piisa.

 

Vanamõisa MTÜ on korrastanud ka kohaliku külaplatsi. Külaplatsi alune maa kuulus eraisikule, kes andis maa tasuta kasutada MTÜ-le.  Kuid kuna vallas nähti kogukonna suurt aktiivsust ja tahet omale vabaõhu kooskäimise koht teha, ostis vald maa eraomanikult välja. Nüüdseks on sinna rajatud lastele mänguplats, spordiväljak ja peatselt on valmimas vabaõhukompleks, kus on valgustusega  lava, grillkoda, külakiik ning puhkamiskohad. Kogu kompleksi on investeeritud ligi 3 miljonit krooni. MTÜ Vanamõisa korraldada on mitmed väga populaarsed üritused vallas: Vanamõisa käsitöölaat, Saue valla rattaretk, eakate kevadpidu, jaanituli, jõuluturg ja mitmed teised kogukonna peod ning talgud.

 

Järgmisena külastasime Lõokese lapsehoidu. Kuna Tallinna lähipiirkonnas on suureks probleemiks leida lapsele lasteaia kohta, tekkis paaril kohalikul inimesel idee hakata pakkuma lapsehoiu teenust. Selleks kasutati ära tühjalt seisev korter, kus tehti normidele vastav remont. Nüüdseks on hoida 10 last ja tööd on saanud 3 inimest. Vald toetab lapsehoiu teenust vastavalt valla poolt kehtestatud korrale. Kuna vald ise ei suuda tagada kõikidele lastele lasteaia kohta, siis on tegevus aktsepteeritud ning toimib sellisena väga hästi. Näha oli, et lastehoius olid  lapsed  hästi hoitud ning tegevus planeeritud ja läbimõeldud.

 

Edasi tutvusime MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskuse tegevusega Jõgisoo külas Saue vallas. Uskumatu küll, aga Jõgisoo külla oli laudakompleksi ehitatud noortele kooskäimise koht. Tühjalt seisvad ruumid pakkus noortele välja kohalik ettevõtja. Ruumide remondiks ja sisustuse ostuks saadi toetust Kohaliku omaalgatuse programmist. Väga positiivne oli noorte oma soov ja tahtmine midagi teha.

Esko talu külastus jäi meelde eeskätt sellega, et see on talu, kus toimuvad Õnne 13 võtted. Meile näidati peremehe eestvedamisel nii lehmalauta, välitingimustes loomapidamist, juustuvalmistamist ja talu tutvustavat filmi kui ka anti  degusteerida maitsvaid kohalikke tooteid. Talu poolt pakutavad juustusordid olid võrratud ning kahjuks ka ülimalt nõutud, seetõttu ei olnudki kaasa võimalik kohalikku juustutoodangut osta. Kuid kes soovis, sai siiski osta kohalikku kohupiima ja juua kohalikku jogurtit kamaga. Meelde jäi  see, et juustuvalmistamist oli peremees ise õppinud. See näitab, et kõik on võimalik, kui inimene väga tahab midagi teha.

Meie viimaseks külastuskohaks oli MTÜ Metsanurme Saku vallas, mis jäi meelde oma innukate eestvedajate poolest. MTÜ eestvedajateks on noored inimesed, kelle ühiseks sooviks oli talletada oma külakogukonna mälestused ja kombed. Selleks renoveeriti vana rehehoone, kuhu on plaanis välja seada ekspositsioon kohalikest taluasjadest ja kogukonna ajaloost. Rehehoonet ning külaplatsi kasutatakse ka kogukonna kooskäimise kohana ning ürituste korralduspaigana. Suurimaks ürituseks  on piirkonna jaanituli, kuid koostöös RMKga korraldatakse ka loodusmatku ja talvel lastele jõulumaad. Hoonet renditakse välja soovijatele, et teenida omatulu paiga korrastamiseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et päev oli väga sisutihe ja muljeterohke. Huvitavat ja meeldejäävat, millest oma tegemistele innustust saada, nähti küllaga.

 

Kaja Sepp
Õppereisil osaleja

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020