Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas 112 000 krooniga Kodukant Järvamaa MTÜ projekti „Jätkusuutlik külaliikumine Järvamaal“. Projekti kogumaksumus 125 500 krooni. 

 

Projekti eesmärgiks on ühenduse liikmete teadmiste täiendamine kodanikuühiskonnast, kodanikualgatusest ja osalusdemokraatiast, enesearenduse toel liikmeskonna teadlikkuse ja motivatsiooni suurendamine, organisatsiooni tegevusse noorte kaasamine, külaseltside tegevus- ning aruandlussuutlikkuse tõstmine, koostöö tihendamine teiste ühendustega, sobiliku kontoriruumi rentimise ja sisustamise kaudu töötingimuste parandamine, eduka koostöö tihendamine omavalitsustega, nende külaelu komisjonidega, eriti aga külavanematega.

Projekti tegevused

-         kontoriruumi rentimine ja sisustamine

-         töövahendiks sülearvuti soetamine

-         strateegia koostamiseks ja erinevate tegevuste planeerimiseks küsitluste läbiviimine

-         tegevjuhtide, liikmeskonna ning külavanemate koolitamine

-         seminaride korraldamine noortele, vabatahtliku töö tutvustamine

-         strateegia ja tegevuste tutvustamine maa-omavalitsustes, koostöö planeerimine

-         koostöös Järva maavalitsuse spetsialisti, Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa ennetusosakonna ja Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna töötajatega traumade ja tuleohutuse ennetuse alaste õppepäevade korraldamine külades

-         logotoodete soetamine

Eesmärgipärase tegutsemise ja juhtimise korral jätkub projekti rahastus sama suures summas veel ka teisel aastal. 

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020