SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital eraldas toetuse MTÜ Kodukant Järvamaa projektile „Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava" (toetussumma 184 260 krooni)Projekti lühitutvustus: Projekt toetab Järvamaa kodanikeühenduste arengut soodustava maakondliku arengukava väljatöötamist ning kodanikuhariduse suurendamiseks vajaliku keskkonna loomist. Kavandatavate seminaride ja ümarlaudade käigus lepitakse kokku ühiskonna heaks toimimiseks vajalike väärtuste ja tegutsemispõhimõtete osas, sõnastatakse visioon ja strateegilised eesmärgid, koostatakse tegevuskava ning lepitakse kokku vastutusvaldkonnad. Sihtgruppidele korraldatakse infopäevi ja koolitusi, mille tulemusena täienevad teadmised, paraneb koostöö, kaasamine ja avalike teenuste delegeerimine. Projekt kestab 12 kuud – 1. aprill 2010 – 31. märts 2011. Oluliseks partneriks on SA Järvamaa Arenduskeskus, kuid arengukava valmimisse loodetakse kaasata võimalikult suur hulk Järvamaa mittetulundusühinguid.

 

 

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020