Üldkoosolek 10.05.2017 Kirnas

MTU_KKJ_uldkoosoleku_protokoll_10.05.2017.pdf 

Üldkoosolek 24.04.2014 SargveresPäevakord:
1. 2013. majandusaasta aruande kinnitamine
2. KKJ strateegia 2014-2018 arengusuundade ja ülesannete kinnitamine
3. Uue juhatuse valimine
4. Revidendi valimine
5. 2015. a maapäeva teemaks Järvamaa ettepaneku tutvustamine
6. Infod - planeeritud tegevused aastaks 2014.

 

Otsused:

  1. Kinnitada Kodukant Järvamaa MTÜ 2013. majandusaasta aruanne.
  2. Kustutada KKJ liikmete nimekirjast liikmed, kel on 3 aastat liikmemaks maksmata.
  3. Kinnitada KKJ strateegia 2014–2018 arengusuunad ja ülesanded.
  4. Kinnitada ühingu uus juhatus järgmises koosseisus: Riina Trumm, Õnne Põllumets, Janno Koplimets, Merike Luuk, Kairi Kapitonov, Marta Kondas, Tiia Mettus.
  5. Kinnitada KKJ revidendiks Lea Aas.

 

 

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020