Uudised


Kodukant Järvamaa kuulutab

 
Kõik, kes soovivad kätt proovida Eesti külade XI Maapäeva logo kujundamises, on oodatud osalema ideekonkursil.

Osalemise tingimused:

Konkursil osaleda võib iga isik. Üks autor võib konkursile esitada mitu tööd. Töö peab olema esitatud nii must-valge kui ka värvilise kujundina valgel A4 formaadiga paberil ja arvutifailina CD-l.

 Logo nõuded:

- Logo peab olema kooskõlas maapäeva teemaga „Kuulakem, külad kõnelevad!“.
- Logo peab sisaldama infot: Eesti külade XI Maapäev “Kuulakem, külad kõnelevad!”
- Logo teine versioon on inglise keelne: XI Estonian Rural Parliament “Listen villages voice!”
- Logo võiks sisaldada infot 7.-9. aug 2015, Järvamaa (Türi vald, Särevere)
- Selleks, et jätta jälg suursündmuse toimumisest Järvamaal, võiks logo sisaldada mõnda Järvamaa kohalikku mustrit vms “oma asja”.
- Logo peab saama kasutada erinevatel visuaalidel - kodulehe bännerina, logona kutsetel, kirjablankettidel, trükistel jms.  

Konkursi aeg:

Tööd tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2015 kella 16.00-ks kinnises ümbrikus, kuhu peale on kirjutatud “Maapäeva logo konkurss” MTÜ Kodukant Järvamaa aadressil Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2, 72213 (Türi vallamaja). Samasse ümbrikusse peab panema veel ühe kinnise ümbriku, milles on töö autori andmed (autori nimi, aadress, telefon, e-posti aadress).

Tööde hindamine ja tulemuste kinnitamine:

Konkursi töid hindab Kodukant Järvamaa juhatus, kellel on õigus koostöös autoriga logo kavandit vastavalt vajadusele muuta. Töid hinnatakse autorite nimesid teadmata.
Konkursi võitnud töö autoriga sõlmitakse leping, millega autor loovutab logo kasutusõigused.
Konkursi alusel võitnud töö auhinnasummaks on 200 eurot. Konkursitulemused avalikustatakse maakonnalehes Järva Teataja. Konkursivõitjale teatatakse tulemusest isiklikult.

Info:

Riina Trumm
Mob 53323903
e-post: triina01@hot.ee

 

loe edasi

Kodukant Järvamaa tunnustas 25. novembril Väätsa mõisas konkursi Järvamaa aasta küla 2014 ning Järvamaa aasta sädeinimene 2014 võitjaid ja nominente


AASTA SÄDEINIMENE 2014
LEILA JOOSEPSONi
  tõus Järvamaa maakultuuri taevasse on olnud nagu komeedil  - teisest maakonnast siia kolides täitis ta vahepeal varjusurmas olnud Sargvere mõisa taas tegevusega.  Ellu äratati mõisakino, huviringid ja mitmed tervise-edenduslikud ettevõtmised. Taaskord on Sargvere mõisa tee leidnud seltsid ja eraisikud, kes soovivad seal oma ettevõtmisi läbi viia. Sargvere mõis eesotsas Leilaga on olnud heaks võõrustajaks ka üle-järvamaalistele sündmustele.

 Nominendid: Kati Nõlvak, Aili Avi ja Pille Raudepp

  
AASTA KÜLA 2014

 KAALEPI küla tegutseb väga aktiivselt juba 2002. aastast. Lisaks sellele, et kõikvõimalikud rahvakalendri tähtpäevad on muutunud küla traditsioonilisteks ühissündmusteks, tegutseb alates 2006. aastast külas oma näitering „Kaalepi Kratt“. 2012. a külapäevaks, millega tähistati küla 520. sünnipäeva, kutsuti ellu lausa oma küla ansambel.

2008. aasta detsembris valmis Kaalepis Albu valla külade tuba, mis tänaseks on avatud 5 päeval nädalas ja kuhu külarahvas tuleb meelsasti lahke külatoa perenaise juhendamisel erinevaid tegevusi tegema. Küla noorte eestvedamisel hakkas 2013. aasta augustist ilmuma oma ajaleht „Kaalepi küla teataja“. Küla aktiiv on koostöös korteriühistuga rajanud külasse laste mänguväljaku ja palliplatsid. Lisaks hoiab kohalik kogukond heas korras Kaalepi parki, kus asub küla kooskäimiskoht koos lõkkeplatsi, lava, laudade ja pinkidega. Külal on oma lipp, logo, logotooted, koduleht, facebookileht jne.

 Nominendid: Sääsküla, Raukla ja Kabala

 

 Hindamiskomisjoni kuulusid MTÜ Kodukant Järvamaa esindajad Merike Luuk, Marta Kondas ja Tiia Mettus, SA Järvamaa Arenduskeskus esindaja Katrin Puusepp ning Järva maavalitsuse esindaja Helle Piik.

 loe edasi

MTÜ Kodukant Järvamaa ja SA Järvamaa Arenduskeskus kuulutavad välja avalikud konkursid Järvamaa tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses aastal 2014

 

Konkursside eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö, külaarenduslike projektide edukas elluviimine, koostöö kohaliku omavalitsusega, küla heakord jms.

AASTA (PARIMA) MITTETULUNDUSÜHINGU nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2014. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema üldkasuliku iseloomuga, s.t olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile. Valikukriteeriumiteks on: sotsiaalne kõlapind, hõlmatud sihtgrupi suurus, uudne lähenemine probleemile/uus idee, koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega, kasuteguri suurus ja kvaliteet, organisatsiooniline võimekus. 

AASTA TUBLIMA VABATAHTLIKU aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas või mujal tasu ootamata, noorte/ja/või sotsiaaltöös, paikkonna väärtuste säilitamisel jms. 

 

Nimetusega HEA ALGATUS 2014 tunnustatakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikeühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.


AASTA SÄDEINIMESE ja AASTA KÜLA leidmiseks oodatakse ettepanekuid 10. novembriks 2014 
e-posti aadressile triina01@hot.ee.

 

AASTA TUBLIMA VABATAHTLIKU, HEA ALGATUSE NING AASTA MITTETULUNDUSÜHINGU leidmiseks oodatakse ettepanekuid 10. novembriks 2014. e-posti aadressile kaspar@jarva.ee.


Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühenduste konverentsil, 25. novembril 2014 Väätsa mõisas.

 

Lisainfo:
Riina Trumm
Tel 5332 3903
triina01@hot.ee

Kaspar Tammist
Tel: 385 2365; 5801 0018
kaspar@jarva.ee

 

AASTA KÜLA kandidaadi esitamise ankeet

 

AASTA SÄDEINIMESE kandidaadi esitamise ankeet

 

 

 

loe edasiKodanikuühiskonna Sihtkapital toetas kohaliku omaalgatuse programmi kaudu külaliikumise
maineürituste korraldamist

Loe edasi...loe edasiKodukant valis uut juhatust ning kinnitas strateegiat

 
24. aprillil toimus Paide vallas Sargvere mõisas Kodukant Järvamaa üldkoosolek, mille päevakorras olid mitmed tähtsad punktid. Olulisemad neist puudutasid majandusaasta aruande kinnitamist, uue juhatuse valimist ning uue perioodi strateegia koostamist ja peatset valmimist. 

Edasi loe siit:

Strateegia dokument


loe edasi


Kodukant Järvamaa korraldab koolituse "Küla arengukava koostamine ja strateegiline planeerimine".

Esimene koolituspäev toimub kolmapäeval,  5.03.2014  algusega kell 10.00 Karinu külamajas ja teine koolituspäev kolmapäeval, 02.04.2014 (koht täpsustamisel).  Parima tulemuse saavutamiseks eeldatakse osalemist mõlemal koolitusel.

Koolitaja Garri Raagmaa
Täpsem info ja päevakavaga tutvu siin.

Koolituse omaosalus 3.50 EUR tasuda kohapeal sularahas. Omaosalus katab kohvipausi ja lõunasöögi kulud.
Vajalik eelregistreerimine  e-mailil merike.luuk@gmail.com
 või tel. 5111934  hiljemalt esmaspäeval 3.03.2014

Kohtade arv on piiratud.

„Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“
loe edasi


Kodukant Järvamaa MTÜ korraldab 8.02 koolituse „"Külakroonika koostamine“".  

Koolitus toimub Aravete Keskkooli (Piibe mnt 21) arvutiklassis, koolituse algus kell 10.00.
Koolitaja: Egon Mets.
Täpsem info ja päevakava kirja lisas.
Kellel võimalik, võtke kaasa arvuti, kuna arvutiklassis on töökohtade arv piiratud.
 
Koolituse omaosalus 3.50 EUR tasuda kohapeal sularahas, sellega kaetakse kohvipausi ja lõunasöögi kulud.
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 04.02.2014 e-mailil merike.luuk@gmail.com  või tel 5111934
Kiirustage!

"Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

Külakroonika koolitus 08.02.2014


loe edasi


      
Kodukant Järvamaa tunnustas 28. novembril Sargvere mõisas 2013. aasta sädeinimese konkursi võitjat ja nominente

AASTA SÄDEINIMENE 2013

  

loe edasi

 

Kodukant Järvamaa MTÜ üldkoosolek toimub
23. aprillil 2013 algusega kell 15:00. Paides (Lai 33) Keskkraamatukogu 3. korruse saalis.


Päevakord:
1) 2012. majandusaasta aruande tutvustamine (tegevusaruanne + raamatupidamise aruanne)
2) Revidendi akti tutvustamine
3) 2012. majandusaasta aruande kinnitamine
4) Juhatuse liikme juhatusest tagasikutsumine ja uue liikme valimine
5) Järvamaa külaseltside 2013. aastalõpu kokkusaamisürituse korraldaja leidmine
6) Infod 2013. aastal planeeritavatest tegevustest ja projektidest
7) Info Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava tegevustest

Ootame aktiivset osavõttu!

 

 

 

loe edasi

 

Kodukant Järvamaa MTÜ korraldab koolituse „Kohalike ühenduste ja külaseltside tegevuse sisehindamine.“
17. aprillil ja 07. mail Paides Lai 33, Järvamaa Keskraamatukogu III korruse saalis.
Koolituse algus mõlemal päeval 10.00.

Koolitaja: Eha Paas

Soovitus: Võimaluse korral võiks ühest seltsist osaleda 2 inimest

Koolituse omaosalus 3.50 EUR (päev) tasuda kohapeal sularahas. Omaosalus katab kohvipausi ja lõunasöögi kulud.

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 15.04 kella 12.00 ks e-mailil merike.luuk@gmail.com või tel 5111934
"Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"
 
  
 
loe edasi

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Kodukandi tegevust

       

MTÜ Kodukant Järvamaa projektile „Eesmärgipärase tegevuse heaks“ eraldati Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatuse otsusega toetust 7298 eurot. Neliteist kuud kestva projekti kogumaksumus on 8196 eurot.

Projekti eesmärgiks on toetada ja suunata maakondliku külaliikumise katuseorganisatsiooni arengut, sh aidata kaasa sisehindamissüsteemi väljatöötamisele ja uue perioodi (20142018) strateegia valmimisele, tõsta organisatsiooni tegutsemisvõimekust liikmete koolitamise kaudu ning parandada organisatsiooni üldjuhtimise kvaliteeti. Kindlate väärtuste, hindamissüsteemi ning strateegiasisendite väljatöötamiseks korraldatakse töögruppide töökoosolekuid ja strateegia uuendamiseks kahepäevane strateegiaseminar. 1. märtsil alanud projekti tegevused  kestavad kuni 30. aprillini 2014.

 

 

 

loe edasi

Koolitus külamajade majandamisest

 

MTÜ Kodukant Järvamaa korraldab reedel  15. veebruaril 2013 algusega kell 10.00 Kirna seltsimajas (Türi vald) koolituse teemal:  „Külamajade majandamine“. Koolitaja Margit Kool

Lühidalt koolitusest:

Paljud aktiivsed elanikud maapiirkondades on seotud seltside ja erinevate mittetulundusühendustega. Seltsitegevus kui ühistegevus on seega üheks levinumaks vormiks kodukoha edendamisel. Tegutsevaid külaseltse ja mittetulundusühendusi maapiirkondades iseloomustab soov omada või korda teha ja käigus hoida külamaju. Külamajade olemasolu elavdab kogukonna seltsielu ja pakub kogukonna inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks, eneseteostuseks ja erinevate teenuste kasutamiseks.

 Koolituse eesmärgiks on jagada teadmisi külamajade majandamisest ning selle kujundamisest teenusekeskuseks. Peaasjalikult keskendutakse koolitusel sellele, kuidas edukalt majandada külamaju ning kuidas jõuda ideest finantsprognooside koostamiseni, mis omakorda on tekkinud ideede elluviimise oluliseks komponendiks. Koolitusel õpitakse, mis on tasuvusarvestus ja kuidas seda teha ning kuulatakse, mis on emotsioonidega turundamine.

PÄEVAKAVA:

09.45 - 10.00 Kogunemine, tervituskohv ja –tee

10.00 - 11.30 Kuidas edukalt majandada külamaja? Analüüsime ideid ja näiteid.

Kuidas ideest jõuda finantsprognooside koostamiseni?

11.30 - 11.45 Jalasirutuspaus

11.45 - 13.15 Külamajade majandamise ideede finantsiline analüüs. Tasuvuse arvestus.

13.15 - 13.45 Lõunapaus

13.45 - 15.45 Külamajade emotsioonidega turundamine. Koostame näidisplaani!

15.45 – 16.00 Kokkuvõtted.

Asume koduteele! J

Omaosalus 3,50 eurot tasuda kohapeal sularahas. (Omaosalus katab kohvipausi ja lõunasöögi kulud)

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 12. veebruari lõunaks e-mailile : merike.luuk@gmail.com või tel 5111934

Koolituse toimumist toetab Kohaliku omaalgatuse programm.

 

 

loe edasi


Kodukant Järvamaa tunnustas 29. novembril Paide Kultuurikeskuses
2012. aasta konkursite võitjaid ja nominente

 


Järvamaa aasta sädeinimene 2012

Lea Traks on olnud Koigi valla Päinurme küla  aktiivne ja tegus eestvedaja alates aastast 2007. Tänu tema oskuslikule projektitööle on külale erinevatest rahastusfondidest eraldatud üle 95 tuhande euro. Rajatud on kooskäimise koht noortele ning päevakeskus igas vanuses külaelanikele, on ehitatud suvelava, on sisustatud ruume, soetatud vabaaja tegevuste korraldamise vahendeid, helitehnikat jms. Tema projektitöö on võimaldanud korraldada ka laste ja noorte suvist päevalaagrit. Alates 2010. aastast on Lea Traks vana rahvamaja renoveerimise hing ja eestvedaja. Oma sõbraliku meele ja sihikindla tegutsemisega on ta järjekindlalt kogukonna elu korraldamas ning külaelanikke innustamas.

Nominendid: Malle Siilak Imavere vallast ning Koit Teder ja Aina Lee Türi valllast.

 Järvamaa aasta küla 2012

Viisu küla Roosna-Alliku vallas on kaunis ja heakorrastatud küla, eriti suured muutused on toimunud viimase viie aasta jooksul. Tänu tublile külaaktiivile ning nende rohkele projektitööle on renoveeritud ja korrastatud külapark ja teised looduslikud puhkekohad. Rajatud on lõkkeplats, lastemänguväljakud ning laululava, loodud on võimalused aktiivseks liikumiseks ja sportimiseks. Külarahva koostöös korraldatakse heakorra talguid ja tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi. Peamiseks traditsiooniliseks ürituseks on kujunenud külakokkutulek.

Nominendid Rassi küla Türi vallast ja Ambla alevik Ambla vallast.

 


loe edasi


Kodukant Järvamaa kuulutab lahti konkursid
JÄRVAMAA AASTA KÜLA ja
AASTA SÄDEINIMESE väljaselgitamiseks

Konkursi eesmärgiks on avaldada avalikku tunnustust küladele ja üksikisikutele tulemusliku
tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid
tulemusi külaelu arendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja
külasisene koostöö; külaarenduslike projektide edukas ellu viimine; piirkondliku arengukava
olemasolu, koostöö kohaliku omavalitsusega, küla heakord jms.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa
aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik tuntus,
autoriteetsus, koostööoskus ja aktiivsus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

Kandidaate konkursile võib esitada iga omavalitsus, organisatsioon või eraisik.

Vastaval ankeedivormil esitatud ettepanekuid oodatakse Kodukant Järvamaa e-posti aadressile:
kodukant.jarvamaa@mail.ee või triina01@hot.ee hiljemalt 16. novembriks 2012 .

Konkursi võitjad selgitab välja 5-liikmeline hindamiskomisjon. Parimate tunnustamine toimub
Järvamaa kodanikuühenduste konverentsil, 29. novembril 2012 Paide Kultuurikeskuses.

Riina Trumm
MTÜ Kodukant Järvamaa juhatuse esimees

Aasta küla ankeet

Aasta sädeinimene ankeet

 

 

loe edasi


Arengukava raames on valminud abidokumendid

Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava raames korraldatud tegevuste tulemusena on valminud abidokumendid mittetulundusühingutele.
 Dokumentide esmatutvustus toimus 24. aprillil 2012.

Kommunikatsiooniteatmik

Koostöö hea tava

 

loe edasi


Kiitmiskoolitused 28.veebruaril Salutagusel ja 6.märtsil Kirnas.

MTÜ Kodukant Järvamaa korraldab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel
Järvamaa kahes külamajas – Salutagusel ja Kirnas - koolitused, mille eesmärk
on arendada oskust, kuidas aktiivsete inimeste tegutsemist ja kogukonnale
panustamist märgata. Õppida inimesi tunnustama. Õppida „kiitmise kunsti“.

Loe edasi...

 

loe edasi

 

Hoolin oma kodukandist!

G4S kutsub üles märkama ohtusid sinu kodukandis. Anna Facebooki lehel „Julged hoolida?“ teada oma kogukonna muredest, püüame neile koos kohaline omavalitsustega lahenduse leida. Kirjuta ka sellest, kuidas oled mõnele turvaprobleemile lahenduse leidnud – teistel on sellest võimalik õppida.

Loe edasi...

loe edasiKodukant Järvamaa MTÜ korraldab

Kodukant Järvamaa MTÜ korraldab teisipäeval, 7. veebruaril 2012 algusega kell 10.00
Väätsa vallas Kaitseliidu Järva Maleva Õppekeskuses (endine Lõõla koolimaja)
koolituse teemal: Koostöö kodanike ja omavalitsuste vahel.

Loe edasi...

loe edasiSelgunud on Järvamaa sädeinimene 2011

  
„Aasta sädeinimene 2011“ konkurss on lõppenud.  Sel aastal võitis tiitli Türi valla Ollepa küla eestvedaja, kohaliku külaseltsi juhatuse liige Viivika Lepp. Võidu tõi Viivikale aastate pikkune pühendunud tegutsemine oma koduküla ning ka laiema piirkonna arengu nimel.

Loe edasi...

loe edasiKodukant Järvamaa pidas aastapäevapidu

  
Reede, 25. novembri õhtul toimus Prandi külamajas tänupidu, millega maakondlik külaliikumise katuseorganisatsioon Kodukant Järvamaa tähistas oma 15ndat sünnipäeva.

Loe edasi...

loe edasi
1 2 3 4 5
- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020