UudisedKodukant Järvamaa kuulutab avatuks konkursi
JÄRVAMAA AASTA SÄDEINIMESE väljaselgitamiseks

Kodukant Järvamaa kuulutab avatuks konkursi, mille eesmärgiks on avaldada avalikku
tunnustust üksikisikutele tulemusliku tegutsemise eest Järvamaa külaelu arendamisel.

Loe edasi...
Ankeet

loe edasi


Keskkonna teemalised infopäevad

Kodukant Järvamaa alustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusega
keskkonnainfopäevade sarja Järvamaa külades. Kokku toimub neli infopäeva ja kaks
teemapäeva.

Loe edasi...

loe edasiKodukant Järvamaa korraldab teisipäeval 25. oktoobril 2011 kell 10.00 Väätsa Vanas tallis (Väätsa vald) koolituse teemal: „Koostöö kodanike ja omavalitsuste vahel“.

  

Koolitaja:  Kaie Toobal

Sihtrühm:  Kohaliku omavalitsuse töötajad, kodanikeühenduste (MTÜde, seltside) esindajad

 

Loe edasi...
Koolituse päevakava!

loe edasiPRESSITEADE
Ühenduste esindajad õppisid suhtlemist

Sügiseselt vihmasel reedel, 14. oktoobril 2011 arutleti Paides Järvamaa Keskraamatukogu soojas konverentsisaalis kommunikatsiooniprobleemide üle.

Loe edasi...

loe edasi

 

MTÜ Kodukant Järvamaa üldkoosolek

toimub neljapäeval, 28. aprillil kell 14 Prandi külamajas.

Päevakorras:

1. 2010. majandusaasta aruande ärakuulamine

2. Revidendi aruande ärakuulamine
loe edasi

 

Projektiuudis


Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegi otsuse toetada Kodukant Järvamaa projekti „Teadlikkuse ja koostöö kasv Järvamaal“.


Tegemist on suures osas Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava koostamise jätkuprojektiga, sest projektitegevused on suunatud juba mõnede arengukavas kokkulepitud eesmärkide saavutamisele. Projekt aitab suurendada ühenduste eestvedajate ja omavalitsusametnike teadmisi kodanikuharidusest ning erinevate sektorite koostöö vajalikkusest, lisaks aitab see organisatsioonide tegevuse läbipaistvamaks muuta.


Projektis on kavandatud 5 koolitusseminari kolmel olulisel ja mahukal teemal – kommunikatsioon kohalikul tasandil, koostöö kodanike ja omavalitsuste vahel ning inimeste tunnustamine ja kiitmine. Et võimaldada ühest piirkonnast suuremal hulgal inimestel koolitustest osa saada, toimub osaliselt sarnaseid koolitusi maakonna erinevates paikades. Lisaks teostatakse projekti toel paljude ühenduste ammune soov – koostatakse ja antakse trükis välja 300 voldikut, milles on olulised näpunäited ja juhised meediaga suhtlemiseks ning uudiste ja pressiteadete koostamiseks.


Projekti eelarve kogumaht on 11 659,49 euri ning KÜSKi toetus sellest 10 090 euri. Projekt algab 1. mail 2011 ning tegevused kestavad 12 kuud.

loe edasi

 

Kodukant Järvamaa üldkoosolekul 28. aprillil 2011
valiti järgmiseks 3 aastaks

juhatuse liikmeteks:

RIINA TRUMM

MERIKE LUUK

MARTA KONDAS

ÕNNE PÕLLUMETS

AVE KUKK

LEA AAS

JANNO KOPLIMETS


Revidendiks:

KAIE ALTMETSloe edasi

 

MTÜ Kodukant Järvamaa korraldab neljapäeval 15. septembril 2011 kell 10.00
Kaaruka külamajas (Roosna-Alliku vald) koolituse teemal:

Koostöö kodanike ja omavalitsuste vahel


Koolitaja: Kaie Toobal
Sihtrühm: Kohaliku omavalitsuse töötajad, kodanikeühenduste (MTÜde, seltside )esindajad

· Kohaliku omavalitsuse toimimise mehhanismid, otsuste tegemise protsess;
· Külade arengut puudutavad seadused, protseduurid jne
· Kaasamine kohalikul tasandil – sihtrühmad, võimalused ja praktilised näited;
· Koostöövõimalused ja – põhimõtted ühenduste ja omavalitsuste vahel;
· Külavanema roll ja tegevus koostöö loojana
· Ettepanekute tegemine ja suhtlemine kohaliku omavalitsusega

Omaosalus 3,20 eurot tasuda kohapeal sularahas (omaosalus katab kohvipausi ja lõunasöögi kulud)

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 12.09 õhtuks e-mailile: merike.luuk@gmail.com või tel
5111934

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

loe edasi

 


Kodukant Järvamaa MTÜ korraldab
reedel, 14.oktoobril 2011 kell 10 - 17
koolituse teemal „Kommunikatsioon kohalikul tasandil”

Koolitus toimub Järvamaa Keskraamatukogu III korruse konverentsisaalis (Paide, Lai 33)
Koolitajad: Ene Hion – ajakirjanik ja koolitaja
Liis Revell – psühholoogiline nõustaja ning koolitaja
Külli Vollmer – täiskasvanute koolitaja

Loe edasi...loe edasi

 

Head kodanikeühenduste esindajad!

Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava
koostamine hakkab jõudma lõpusirgele.


Paranduste-täienduste lisamiseks toimub

teeside ülevaatamine ning arutelu


neljapäeval, 10. märtsil kell 13 - 16
Järvamaa Keskraamatukogu saalis

 

Olete oodatud osalema!

 

loe edasi

 

Kodukant Järvamaa kuulutas 23. novembril Koigi mõisas toimunud Järvamaa kodanikeühenduste konverentsil välja konkursi võitjad:

 

AASTA SÄDEINIMENE 2010 – Malle Rooba

 

Malle on Roosna-Alliku valla Kaaruka küla külavanem ning eestvedaja olnud juba aastast 1998. Tema eestvedamisel ja mitmete suurte projektide teostumisel on rajatud seltsimaja, kus kahel korrusel paiknevad ruumid erinevate tegevuste läbiviimiseks. Tänaseks on seltsimaja ümbrus ka haljastuse saanud.

Malle aitab aktiivselt kaasa ka valla kultuurielu korraldamisel organiseerides Kaaruka külas kultuurisündmusi, mille vastu tuntakse huvi isegi väljaspool vallapiire. Valla suviseks tippsündmuseks on juba mitmel aastal Kaaruka külas toimuvad seppade päevad. Ning detsembrikuus korraldatakse Kaaruka külamajas jõulumaad, mis toob rõõmu paljudele Järvamaa lastele.

 

 

Konkursi nominendid:

Aime Kallandi  (Järva-Jaani vallast)

Valdek Allik  (Koeru vallast)

AASTA KÜLA 2010 - Käravete alevik

Ambla valla küla, mille areng toimub tänu kohalike inimeste aktiivsusele kindlas tõusvas joones. Aasta jooksul tehakse ühiselt heakorratöid ning korraldatakse põnevaid ettevõtmisi – olgu selleks siis rahvakalendritähtpäevade tähistamised, järvemuusika kontsert või augustikuine muinastulede süütamine. Endise mõisapargi ühte osasse on rajatud külaplats rannavolleväljaku ja laste mänguväljakuga. 2010. aastal ehitati sinna vabaõhulava,  paisjärve äärde ehitati ujumissild ning klubihoonesse paigaldati õhksoojuspumbad. Kõiki neid tegemisi juhib tubli külaselts ning küla arengusuunad on kokku lepitud ja kajastatud küla arengukavas.

Konkursi nominendid:

Prandi küla (Koigi vallast)

Kirna küla (Türi vallast)

Valasti küla (Roosna-Alliku vallast)


 

loe edasi

Kodukant Järvamaa pikendab konkursile

JÄRVAMAA AASTA KÜLA 2010

kandidaatide esitamise tähtaega

 

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Kasuks tuleb külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö vähemalt 3 aasta jooksul; külaarenduslike projektide edukas algatamine ja ellu viimine; koostöö kohaliku omavalitsusega ning avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.

 

Ettepanekuid nimetuste omistamiseks oodatakse hiljemalt 15. novembriks 2010 märksõna „KONKURSS” all MTÜ-le Kodukant Järvamaa aadressil: Kohtu 2, Türi 72213 Türi vald või e-posti aadressil: kodukant.jarvamaa@mail.ee.

Konkursi võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil, 23. novembril 2010 Koigi mõisas.

 

loe edasi

 

Projektiuudis

 

28. jaanuaril lõppes kodanikuühenduste tegevusvõimekuse programmi raames piirkondlike ühenduste vooru taotluste vastuvõtt. Kokku jagas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetusteks 3,5 miljonit krooni.

Teiste hulgas toetas Sihtkapital ka MTÜ Kodukant Järvamaa projekti „Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava" (toetussumma 184 260 krooni)

Projekti lühitutvustus:

Projekt toetab Järvamaa kodanikeühenduste arengut soodustava maakondliku arengukava väljatöötamist ning kodanikuhariduse suurendamiseks vajaliku keskkonna loomist. Kavandatavate seminaride ja ümarlaudade käigus lepitakse kokku ühiskonna heaks toimimiseks vajalike väärtuste ja tegutsemispõhimõtete osas, sõnastatakse visioon ja strateegilised eesmärgid, koostatakse tegevuskava ning lepitakse kokku vastutusvaldkonnad. Sihtgruppidele korraldatakse infopäevi ja koolitusi, mille tulemusena täienevad teadmised, paraneb koostöö, kaasamine ja avalike teenuste delegeerimine. Projekt kestab 12 kuud – 1. aprill 2010 – 31. märts 2011. Oluliseks partneriks on SA Järvamaa Arenduskeskus, kuid arengukava valmimisse loodetakse kaasata võimalikult suur hulk Järvamaa mittetulundusühinguid.

 

 

                                                      

 

loe edasi

 

MTÜ Kodukant Järvamaa üldkoosolek

teispäeval, 27. aprillil kell 15.00 Mäos, Sämmi Grilli konverentsiruumis.


Päevakord:

1. Revidendi aruande ärakuulamine
2. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine
3. Põhikirja muudatuste kinnitamine
4. Juhatuse liikme lepingu kinnitamine
5. Üldkoosoleku esindaja valimine juhatuse liikme lepingute sõlmimiseks
6. InfodEelteade:

20. mail 2010 toimub õppereis Harjumaale

õppereisi päevakava ja täpsem info veidi hiljem

 
JÄRGMISED KOOLITUSED

Kodukant Järvamaa MTÜ korraldab

29. aprillil 2010 kell 10.00

Järva-Jaani vallas Karinu külamajas

koolituse: ”Ruumid omanäoliseks”

Ruumide kujundamine teenuste pakkumiseks, toodete müügiksSihtrühm:
küla-, seltsi-, rahvamajade eestvedajad, asjast huvitunud


Äriidee ja ruumid? Kas, kus ja millised ruumid valida teenuse pakkumiseks?

Millised ruumid sobivad meie ideega?;

-        Ruumide kujundamise lihtsad põhialused;

-     Teenindusruumide eripäradega arvestamine - liikumisskeemid,

funktsionaalsus, materjalid, värvid, valgustus jne;

     -     Lihtsad vahendid ruumide dekoreerimiseks;

     -      Foto ruumikujundajana – erinevaid võimalusi ja võtteid foto kasutamiseks.


Eelregistreerimine hiljemalt 26.04.2010 e-mailil:
merike.luuk@gmali.com või telefonil 5111934.


Omaosalus 50 EEK tasuda  sularahas kohapeal.


Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Päevakava 29.04.10

 

 

 

Koolitus Roosna-Alliku vallas Kaaruka külamajas
11.mai 2010
Talu ja maakodu aia rajamine, värskendamine ja noorendamineKoolituse kirjeldus

Päevakava 11.05.10

 

 

 

 

loe edasi

 

 

TULGE INFOPÄEVALE!


Külaselts-märka abivajajat! - Miks Liikumine Kodukant võttis ette sellise teema ja kas see on üldse külaliikumise ülesanne?


Toimivat ja jätkusuutlikku kogukonda iseloomustab kõige paremini see, kas tegeletakse kogukonnas ka puudust kannatavate ja tõrjutud inimeste probleemide leevendamisega. See võib seisneda nii eakate avahoolduse korraldamises kui ka lapsehoiuteenuse osutamises, ettevõtlusõppe korraldamises nii töötutele kui huvitatutele jne.


Külamajad saavad pakkuda päevakeskuse teenust, kus korraldatakse huvitegevust, osutatakse erinevaid sotsiaalteenuseid (võimlemine, soojad lõunad kohapeal või kojuviimisega, pesu pesemine, saunateenus jm) ning kus eakad on kaasatud vabatahtlikesse tegevustesse.


Külamajad saavad olla multifunktsionaalsed teenusekeskused ning ilma kindla piiritletud sihtgrupita, teenindada nii lapsi, eakaid kui puudega inimesi. Mittetulundusühing saab aidata omavalitsustel korraldada ka koduhooldusteenust – kodu- ja hooldusabi. On ju ikka ja alati nii olnud, et oma kogukonna inimesed teavad ning tunnevad kõige paremini kohalikke olusid ja abivajajaid.


Liikumine Kodukant soovib projekti käivitamisega viia kohaliku omavalitsuse ja külaseltsi pikaajalisse lepingulisse suhtesse ning rahaliselt toetada kohapealset seltsi teenuse käivitamisel.

Selleks on koostatud Liikumise Kodukant projekt ”Külaselts – märka abivajajat!”

Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill toetab läbi meie projekti seltse rahaliselt avahooldusteenuste käivitamisel ja arendamisel. Ühtlasi toetame külamajades tegutsevaid eakate päevakeskusi järgmise kahe aasta jooksul nende poolt käivitatud ideede ja algatuste ellurakendamisel projektipõhiselt. Vajadusel korraldame eelnevalt projektikoolitusi.


Rohkem infot projekti tegevuste kohta www.kodukant.ee  tegevusvaldkonna ettevõtlikkuse arendamine alt.


Infopäev Järvamaal toimub 15. aprill 2010 kell 10.00 Sõrandu Külaseltsi majas Koigi vallas.

Teemad:

·         Miks ja kuidas külaselts saab märgata ning ühtlasi ka aidata oma külas abivajajaid? Näiteid seltside võimalustest. Projekti ”Külaselts-märka abivajajat” tutvustus.

·         Mittetulundusühenduste majandustegevusest, kogukonna ja avalike teenuste pakkumisest. Seltsid analüüsivad oma valmisolekut teenuse pakkumiseks.

·         Avalike teenuste lepinguline delegeerimine mittetulundusühendustele. Jätkusuutlik koostöö kohaliku omavalitsusega.


Info ja registreerimine helemall@kodukant.ee tel 5108057 Hele-Mall Kink ja merike.luuk@gmail.com tel 5111934 Merike Luuk

 

 


loe edasi

 

Kodukandi jututuba KUMA raadios neljapäeval, 8.aprillil kell 11.20. Kordus laupäeval, 10.aprillil kell 11.00
 Saatejuht Ülle Välimäe vestluskaaslasteks on Kodukant Järvamaa juhatuse liikmed: Õnne Põllumets, Marta Kondas ja  Riina Trumm.


 

loe edasi
1 2 3 4 5
- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020