MTÜ Kodukant Järvamaa üldkoosolek

MTÜ Kodukant Järvamaa üldkoosolek toimub teisipäeval16. juunil Sõrandu külamajas. 

Koguneme kell 17.45 ja alustame 18.00


Päevakorras:
1. Revidendi aruande ärakuulamine
2. 2019. majandusaasta aruande kinnitamine (aruanne lisatud kirjale)
3. 2020. aasta rahaline seis ja planeeritud tegevused

4. Uue juhatuse valimine

5. Muud küsimused

Majandusaasta aruandega saab tutvuda siin: Majandusaasta aruanne 2019

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade: KUTSE


Oma osalemisest või mitteosalemisest palume teada anda hiljemalt 14.06.2020

e-aadressile jarvamaakodukant@gmail.com või telefonil 56150761.Ootame aktiivset osavõttu! 

KKJ juhatus

 

< tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020