REEDE, 30. november
Kodanikupäevale pühendatud kogemuskohtumine

Kell 10.30-12.30
Südamesahvri kohvikus Paides, aadressil Keskväljak 12.

Mille üle tunned uhkust? Milline on kogukonnaseltside ja teiste Sinu lähedal tegutsevate vabaühenduste roll Eesti arengus? Millise abikäe võiks ulatada kodanikuühiskonnale riik? Millisest kodanikuühiskonnast Sina täna unistad?

11.00-12.30 Neile ja teistele küsimustele vastuse saamiseks peetakse mõttetalgud, mis on osa siseministeeriumi eestvedamisel ja koosloomes sündival kodanikuühiskonna programmist aastani 2030, mis on teenäitajaks, kuhu suunda Eesti kodanikuühiskonna ja –ühenduste arendamine järgmisel kümnendil liigub. Lisainfo www.siseministeerium.ee/kodar2030.
Täiendavad küsimused on teretulnud aadressil marten.lauri@siseministeerium.ee, tel 612 5203.

Kohtumisel osalev Agu Laius Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (KÜSK) on lisaks valmis jagama infot toetustest, misläbi saavad vabaühendused kavandada tegevusi mis aitavad neil kasvada võimekamaks. 

Kohal on ka Järvamaa Arenduskeskuse, Kodukant Järvamaa, Järva Arengu Partnerid ja  Lõuna-Järvamaa Koostöökogu esindajad, et ühises ümarlauas vabaühenduste, ministeeriumi ja sihtkapitali inimestega rääkida kõigi võimalustest ja ootustest.  Eesmärk on noppida arutelust välja ka konkreetsed sammud, mida juba enne arengukava kinnitamist me siin Järvamaal kõik koos teha saame, et kodanikuühiskond seisaks kindlalt.

Osalema on oodatud aktiivsed elanikud, kes toimetavad vabaühendustes, kohalikes omavalitsustes või teistes piirkonnale olulistes asutustes partnerina.
Osalemiseks ei pea olema MTÜ liige – oodatud on kõik huvilised.

Kodukant Järvamaa

 < tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020