Kodukant Järvamaa MTÜ kutsub

TUNNUSTA MAAKONNA PARIMAID VABAÜHENDUSI JA VABATAHTLIKKE!


 

SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa kuulutavad välja avalikud konkursid Järvamaa 2018. aasta tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses.

Konkursi eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivsus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö, külaarenduslike projektide elluviimine, koostöö kohaliku omavalitsusega, küla heakord jms. Järvamaa aasta küla tiitlivõitja esitatakse kandideerima Eestimaa aasta küla konkursile. 

AASTA SÄDEINIMESE ja AASTA KÜLA leidmiseks oodatakse ettepanekuid 24. oktoobriks 2018. Eeltäidetud ankeedivormid palutakse saata Kodukant Järvamaa e-posti aadressile: jarvamaakodukant@gmail.com.

 

Täpsema info ja viited linkidele leiad aadressilt https://bit.ly/2A2NRDW

 

Tunnustame parimaid!

2018 aasta sädeinimene - ANKEET

2018 aasta küla - ANKEET

 

Aasta küla ja aasta sädeinimese konkursi kohta lisainfo:
Eve Rõuk
mob 56150761
jarvamaakodukant@gmail.com

< tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020