MTÜ Kodukant Järvamaa ja SA Järvamaa Arenduskeskus kuulutavad välja avalikud konkursid Järvamaa tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses aastal 2014

 

Konkursside eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö, külaarenduslike projektide edukas elluviimine, koostöö kohaliku omavalitsusega, küla heakord jms.

AASTA (PARIMA) MITTETULUNDUSÜHINGU nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2014. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema üldkasuliku iseloomuga, s.t olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile. Valikukriteeriumiteks on: sotsiaalne kõlapind, hõlmatud sihtgrupi suurus, uudne lähenemine probleemile/uus idee, koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega, kasuteguri suurus ja kvaliteet, organisatsiooniline võimekus. 

AASTA TUBLIMA VABATAHTLIKU aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna oma kogukonnas või mujal tasu ootamata, noorte/ja/või sotsiaaltöös, paikkonna väärtuste säilitamisel jms. 

 

Nimetusega HEA ALGATUS 2014 tunnustatakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikeühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.


AASTA SÄDEINIMESE ja AASTA KÜLA leidmiseks oodatakse ettepanekuid 10. novembriks 2014 
e-posti aadressile triina01@hot.ee.

 

AASTA TUBLIMA VABATAHTLIKU, HEA ALGATUSE NING AASTA MITTETULUNDUSÜHINGU leidmiseks oodatakse ettepanekuid 10. novembriks 2014. e-posti aadressile kaspar@jarva.ee.


Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühenduste konverentsil, 25. novembril 2014 Väätsa mõisas.

 

Lisainfo:
Riina Trumm
Tel 5332 3903
triina01@hot.ee

Kaspar Tammist
Tel: 385 2365; 5801 0018
kaspar@jarva.ee

 

AASTA KÜLA kandidaadi esitamise ankeet

 

AASTA SÄDEINIMESE kandidaadi esitamise ankeet

 

 

 

< tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020