Kodukant Järvamaa MTÜ üldkoosolek toimub
23. aprillil 2013 algusega kell 15:00. Paides (Lai 33) Keskkraamatukogu 3. korruse saalis.


Päevakord:
1) 2012. majandusaasta aruande tutvustamine (tegevusaruanne + raamatupidamise aruanne)
2) Revidendi akti tutvustamine
3) 2012. majandusaasta aruande kinnitamine
4) Juhatuse liikme juhatusest tagasikutsumine ja uue liikme valimine
5) Järvamaa külaseltside 2013. aastalõpu kokkusaamisürituse korraldaja leidmine
6) Infod 2013. aastal planeeritavatest tegevustest ja projektidest
7) Info Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava tegevustest

Ootame aktiivset osavõttu!

 

 

 

< tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020