Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Kodukandi tegevust

       

MTÜ Kodukant Järvamaa projektile „Eesmärgipärase tegevuse heaks“ eraldati Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatuse otsusega toetust 7298 eurot. Neliteist kuud kestva projekti kogumaksumus on 8196 eurot.

Projekti eesmärgiks on toetada ja suunata maakondliku külaliikumise katuseorganisatsiooni arengut, sh aidata kaasa sisehindamissüsteemi väljatöötamisele ja uue perioodi (20142018) strateegia valmimisele, tõsta organisatsiooni tegutsemisvõimekust liikmete koolitamise kaudu ning parandada organisatsiooni üldjuhtimise kvaliteeti. Kindlate väärtuste, hindamissüsteemi ning strateegiasisendite väljatöötamiseks korraldatakse töögruppide töökoosolekuid ja strateegia uuendamiseks kahepäevane strateegiaseminar. 1. märtsil alanud projekti tegevused  kestavad kuni 30. aprillini 2014.

 

 

 

< tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020