Kodukant Järvamaa kuulutab lahti konkursid
JÄRVAMAA AASTA KÜLA ja
AASTA SÄDEINIMESE väljaselgitamiseks

Konkursi eesmärgiks on avaldada avalikku tunnustust küladele ja üksikisikutele tulemusliku
tegutsemise eest ning teavitada Järvamaa üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid
tulemusi külaelu arendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja
külasisene koostöö; külaarenduslike projektide edukas ellu viimine; piirkondliku arengukava
olemasolu, koostöö kohaliku omavalitsusega, küla heakord jms.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa
aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik tuntus,
autoriteetsus, koostööoskus ja aktiivsus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

Kandidaate konkursile võib esitada iga omavalitsus, organisatsioon või eraisik.

Vastaval ankeedivormil esitatud ettepanekuid oodatakse Kodukant Järvamaa e-posti aadressile:
kodukant.jarvamaa@mail.ee või triina01@hot.ee hiljemalt 16. novembriks 2012 .

Konkursi võitjad selgitab välja 5-liikmeline hindamiskomisjon. Parimate tunnustamine toimub
Järvamaa kodanikuühenduste konverentsil, 29. novembril 2012 Paide Kultuurikeskuses.

Riina Trumm
MTÜ Kodukant Järvamaa juhatuse esimees

Aasta küla ankeet

Aasta sädeinimene ankeet

 

 

< tagasi

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2008-2020